Algemene voorwaarden

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken aan belangstellenden.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Van der Werf Vastgoed B.V. gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Werf Vastgoed B.V.

Privacy statement
U kunt deze website anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden niet verzameld door Van der Werf Vastgoed B.V., anders dan hieronder aangegeven.

Indien u via deze website vragen/opmerkingen stelt en/of brochures/informatie aanvraagt, verzoeken wij om uw naam, adres en enkele andere aanvullende gegevens. Na verwerking van uw verzoek zullen wij uw gegevens vernietigen. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Natuurlijk zijn ook wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Van der Werf Vastgoed B.V.. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Van der Werf Vastgoed B.V. hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand emailadres.

Van der Werf Vastgoed B.V
Afd. ICT-beheer en communicatie
Email: info@vanderwerfmakelaardij.nl

©Copyright 2015 Makelaarskantoor Van der Werf Vastgoed B.V.